AÅ¥ už si to uvÄ›domujeme nebo ne, je technika hodnÄ› důležitá záležitost, mající v naÅ¡ich životech své nezastupitelné místo. A pokud by jí nebylo, kdo ví, co bychom si poÄali v nejedné oblasti naÅ¡ich životů.

VezmÄ›me si tÅ™eba jenom komunikaci mezi námi lidmi. NaÅ¡i pÅ™edci stejnÄ› jako my dodnes komunikovali mezi sebou už i v dávných dobách. Museli se nÄ›jak dorozumÄ›t, aby jejich tlupy obstály, a tak mezi sebou jednotlivci mluvili. A tehdy to staÄilo.

Dnes už to ale nestaÄí. I dnes se sice docela běžnÄ› bavíme mezi sebou, když se nÄ›kde potkáme, hovoří spolu tváří v tvář přátelé stejnÄ› jako ti, kdo v pÅ™eneseném smyslu slova nenalézají spoleÄnou Å™eÄ, ale to je jenom nepatrná Äást dneÅ¡ní mezilidské komunikace. VÄ›tÅ¡inou už se totiž nebavíme takto, přímo a bezprostÅ™ednÄ›, ale využíváme k tomu nejrůznÄ›jší techniku.

moderní technika

Dnes už je nám zkrátka docela vlastní telekomunikace. Což, jak vÅ¡ichni víme, není žádný hovor mezi telaty, jakkoliv se o leckom z nás dá prohlásit i to, že je to pÄ›kné tele, ale komunikace s využitím právÄ› specifické k tomu urÄené techniky.

Komunikujeme třeba telefonicky. A těžko bychom mezi sebou hledali někoho, kdo ještě nezná nějaký telefon, lhostejno zda pevnou linku nebo nějaký mobil. To je dávno používaná metoda komunikace na dálku, která už nikoho neudiví. A relativně nové je snad jen posílání SMS a MMS.

Komunikovat lze ale i s využitím výpoÄetní techniky. I když to je o poznání modernÄ›jší forma techniky než telefony, zná i ji už mnoho z nás. VÄ›tÅ¡ina z naÅ¡inců už zÅ™ejmÄ› nÄ›kdy posílala e-mail, chatovala, komunikovala pÅ™es sociální sítÄ› nebo komentáře na webech.

chytré hodinky

Jsou tu ale i ti, kdo s námi komunikují s využitím techniky pouze jednostranně. Všichni tak víme, že se k přenosu informací využívá i všechno to, co souvisí s televizním nebo rozhlasovým vysíláním.

A někdy se dodnes využívá i fax nebo jiná technika. Díky níž se domluvíme i se vzdálenými lidmi.