Ačkoliv se to může zdát zvláštní, i u nás najdeme města, která jsou, co se příjmů do městské pokladny týče, částečně závislá na turistech. Tomu pomáhá samozřejmě fakt, že v naší zemi najdeme mnoho přírodních i historických památek. Jedním z takových měst je i Olomouc. I on má své historické centrum, které rozhodně stojí za návštěvu. Problém však je, že není ani zdaleka tak známý jako Praha, Brno nebo dokonce Ostrava. Proto, aby přilákalo turisty, musí investovat mnohem větší část peněz do propagace. Je pravdou, že samotná reklama Olomouc nespasí. Je potřeba, aby se prováděla s rozmyslem. Je potřeba si totiž uvědomit, že městský rozpočet také není neomezený, a že je potřeba mít dostatek peněz i na věci, které jsou ve městě potřeba, jako jsou opravy a údržba silnic.

hlavní olomoucké náměstí

Základem je zde výroba suvenýrů, pohlednic a dalších propagačních předmětů. Ty většinou nemají příliš velké výrobní náklady a jejich prodejem si město i něco vydělá. Otázkou však je, jak turisty, ať už ty české nebo cizince, do města přilákat. Ideální by samozřejmě byla kampaň v televizi, avšak ta je příliš nákladná jak finančně, tak časově. Rozhodně se tedy v tomto ohledu nevyplatí. Mnohem lepší je použít reklamy v různých turistických průvodcích po České republice.

kostel v Olomouci

Ty mají tu výhodu, že jsou často turisty skutečně kupovány, a navíc jsou často čteny opakovaně. Mají tedy mnohem větší efekt. Samozřejmě je důležité, aby informace v něm byly aktuální, avšak není pochyb o tom, že jde o účinnou metodu. V moderní době je pak možné použít k propagaci i internet. Zde má každé město své webové stránky. Je možné si zaplatit reklamu, kdy odkaz na ně bude uveden v internetových vyhledávačích na jednom z prvních míst ve výsledcích. To zajistí větší návštěvnost a tím i větší popularitu města. Samozřejmě nic z toho není zadarmo, avšak pokud se vše dobře provede, bude to nakonec znamenat přínos peněz do městské pokladny.