Kdo uvažuje o pořízení nadzemního bazénu, měl by také počítat s tím, že jej bude nutné někam postavit. Jistou výhodu mají v tomto směru lidé, kteří dají přednost bazénům zapuštěným do země, protože tam se skelet zapustí do terénu a zabezpečí tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození v podstatě natrvalo, ovšem u nadzemních bazénů může docházet k jejich migraci. Například se rozhodnete bazén na podzim zcela vypustit a namísto zazimování jej složíte a uklidíte do garáže a zjara jej zas postavíte na zahradě a tentokrát na jiném místě.

květina na hladině

Postavení nadzemního bazénu vyžaduje určitá pravidla. Za prvé musíte perfektně srovnat terén do roviny a zbavit jej travnatých drnů, větví, kamenů a kořenů. Za druhé jej zhutníte, aby nebyl příliš měkký, a za třetí provedete posyp povrchu prosetým křemičitým pískem, případně s příměsí zeminy. Jakmile máte toto připraveno, lze teoreticky bazén začít pokládat a plnit vodou, ale přece jen tu ještě něco schází. Geotextilní podložka.

hladina bazénu

Geotextilie pod bazén se pokládá jako zabezpečovací prvek před poškozením dna bazénu a chrání jej před některými vlivy okolního prostředí. Především dbá o to, aby drobné kamínky a další nerovnosti nezpůsobily deformaci dna nádrže, což by mohlo znamenat jeho konec. Dalším pozitivním vlivem je ochrana před prorůstáním kořenů stromů a keřů a okolních travin, což by znamenalo opětovné zvedání dna a jeho možné poškození. Geotextilie také zamezí rozmnožování plísní a rozvoji hniloby, což je poměrně obvyklým jevem u povrchů pokládaných na zemský povrch, např. u stanových konstrukcí s podlážkou, které se staví v terénu na delší dobu např. několika měsíců.

Kdybyste fólii pod bazén nevkládali, mohly by plísně vytvořit souvislý povlak a ten by bylo nutné vždy před úklidem bazénu pracně vyčistit a být v kontaktu s toxickými spory plísní.