Koupání je příjemné, osvěžující a hygienicky bezpečné jen v čisté vodě! Když se barva vody v našem bazénu změní z křišťálově průhledné na kalnou mléčnou nebo se zazelená, je po parádě! A k této nežádoucí změně často dochází v průběhu horkého http://www.info.cz/cesko/hrad-zakazal-oslavu-rezisera-horkeho-v-jiznich-zahradach-mynar-tam-narozeniny-oslavit-mohl-14710.html létě, kdy je koupací sezóna v plném proudu, opravdu rychle. Ztratí jiskru, zakalí se, změní barvu a vypadá zkrátka nevábně. Dá se tomu vyhnout?

Důležitá je prevence

Aby nám voda v bazénu vydržela krásně čistá a lákavá co nejdéle, musíme s její ochranou začít samozřejmě hned na začátku koupací sezóny. Vybavíme se včas vhodnými pomocníky z řad produktů bazénové chemie. V obchodech si z pestré nabídky můžeme vybrat vhodné přípravky na úpravu naší bazénové vody. Například chlor šok, ph plus i ph minus, likvidátor řas či flokulant. Provedeme včasnou aplikaci vhodných přípravků a vodu budeme od začátku chránit. Prevence je důležitá! Dále pak průběžně pokračujeme v kontrole vody a doplňování potřebné chemie dle návodů výrobce.

čistá bazénová voda

Bude to ovšem dostatečně účinné? Nepostihne náš bazén přesto „havárie“ a nás složité zachraňování vody, její celková výměna nebo dokonce předčasné ukončení koupací sezóny? Zopakujme si raději nejdůležitější rady zkušených odborníků!

Měřte pH vody!

Odborníci se shodují, že k udržení dobré kvality vody v bazénu je zásadní provádět pravidelného měření hodnoty jejího pH. Jde o ukazatel její kyselosti. Jeho hodnota by se měla ideálně pohybovat od 7,1 do 7,5. Kyselost vody v tomto rozmezí je nejlepší pro správnou účinnost chemických přípravků používaných k její úpravě. Hodnoty pH můžeme měřit pomocí klasických lakmusových papírků, ale pořídit si k tomuto účelu můžeme i některý digitální přístroj. Hlavní je ovšem měřit pravidelně a pečlivě!

děti v bazénu

Udržujte pH vody v ideálních hodnotách!

Pokud je naměřená hodnota mimo doporučované rozmezí, je potřeba ji rychle upravit. K tomu slouží již výše zmíněné přípravky ph plus nebo ph minus. Až po úpravě vody, která ji „srovná“, má smysl aplikovat další potřebnou „chemii“. Základem je dezinfekce vody. Účinné jsou jen kvalitní chlorové tablety do bazénu!

Pořádná filtrace!

Ph upraveno, nadezinfikováno, ale voda je kalná? I to se dá řešit. Na zelenou barvu vody použijeme chlor šok, ten likviduje bakterie a řasy. Přidáme flokulant k vysrážení nečistot a projasňovač (dle návodů!). A samozřejmě myslíme na to, že vysrážené vločky nečistot je třeba řádně odfiltrovat! Používáme filtr vhodný pro náš bazén a pečlivě se o jeho provoz staráme! Pokud se ovšem ani po těchto opatřeních a intenzivní celodenní filtraci nepovede vodu „vzkřísit“, připravíme se na to, že vodu v bazénu budeme muset vyměnit!